پنجره های نیمه باز

همین که فراموش میکنم این اتاق پنجره دارد یعنی حبس را باور کرده ام ..

شهریور 94
6 پست
تیر 94
6 پست
خرداد 94
15 پست
خانه_ی_ما
13 پست
شعر
3 پست
گذشته
2 پست
تولد
1 پست