غربت

اینجا مثل غریبه ای هستم که زبانش هم با بقیه فرق دارد!

بماند...

امروز پنجشنبه است اما اصلا شبیه پنجشنبه نبود!!

روزها دیگر هیچکدام شبیه خود نیستند

مخصوصا جمعه ها که دلم ازشان خون است!!

روزهایم همه شکل همند...

من از تکرار بیزارم

/ 1 نظر / 6 بازدید
مهرسا

به امید بهترین احوال و روزگاری شاد برای سپیده عزیز و تبسمی ماندگار تقدیم روزگار نیامده ات... زیباترین آرزوهای بهاری و هرآنچه از بهار زیباست سهم تو[گل]