ابرهای خاکستری

هر روز به دیدارت می آیم

از پشت شیشه های غبار گرفته..زل میزنم تا عبور کنی

خودم را گول میزنم که نمیخواهمت

برای خودم هزار و یک دلیل میتراشم..

بی آنکه باورم شود

پنجره ها خیس باران میشوند..

تصویرت محو میشود..

ولی من هنوز خیره به آسمانم

شاید سرانجام ستاره ای فرود بیاید

/ 0 نظر / 21 بازدید