همیشه بمان

گاهی آنقدر دلت میگیرد...که حتی نمیتوانی به زبان بیاوری!

از آدمها فقط باید دور شد..

باید کنارشان گذاشت..همونطور که عروسکهای کودکیمان را کنار گذاشتیم

گاهی تنهایی در نقطه نقطه ی وجودت رخنه میکند..

روحت را به اسارت میبرد

تو میمانی و یک تن خاک آلود

خدایا تو که هنوز هستی نه؟؟؟

/ 0 نظر / 12 بازدید