تنها که باشم باز به تو میرسم

تنهاییم را باور میکنم تا باز در آغوشم بگیری

و دورم کنی از تمام انسان نماهای گرگ صفت

مثل سابق

مثل همان روزها که فقط من بودم و تو

و تمام آرزوهایی که پرپر شدند

من بودم خیالهای سبز و زردم

حالا که تو نیستی کابوسهای خاکستری مانده اند و زوزه ی گرگهای گرسنه و منت زندگی!

/ 1 نظر / 11 بازدید
مهرسا

دنیا همیشه دل به خوآه ما نبوده باور بکن بعضی گره ها کور زیباست[گل]