آخر کار

دلم روزهایی را میخواهد که چشم به راه تابستان بودم

روزهایم را آرام آرام میگذراندم

زیر سایه ی درخت مِیم دراز میکشیدم و چه خوشبخت بودم با قالیچه ی کوچکم

دلم برای تعطیلات واقعیم تنگ شده

برای روزهای راحت نفس کشیدن

راحت خوابیدن

بدون فکر

بدون دغدغه

بدون دلتنگی..

دلم یک زنگ تفریح همیشگی میخواهد..

/ 0 نظر / 22 بازدید