رقص برگ

به آسانی میشکنم

همچون برگهای خشک پاییزی زیر پای رهگذران

بی صدا و آرام

سر در گریبان و فرو شده در خود

هیچ کسی نمیفهمد برگهای له شده ی زیر پا چه حسی دارند

بعضی آدمها هم همینند

سرخت میکنن..زردت میکنند..از شاخه که جدا شدی زیر پا خردت میکنند..

/ 2 نظر / 14 بازدید
zahra

هــَر ڪـﮯ اَزمَـטּ گــُذَشـت . واســﮧ مَـטּ בَر گـُذَشـت… روפـَش شــاב و یـاבَش گــِرامــﮯ!

مهرسا

ایستادگی کن تا روشن بمانی شمع های افتاده،خاموش می شوند...)شاملو(