ناخوانا

تا همین الان فکر میکردم اینجا کسی مرا نمیخواند!

گفتم که غریبه ام!

اینجا همه چیز یک طوری متفاوت است با خانه ی قبلی

هنوز نمیدانم میمانم یا رخت میبندم و برمیگردم به سرای خود

البته اگر آن سرا دوباره درست شود!

/ 1 نظر / 12 بازدید
مهرسا

ممنون که مینویسی و ممنون که مارو هم در محفل خود راه میدی. قلمت مانا و سبزباشی