گمشدگان آسمان

هیچ اثری از کبوترها نیست!!!!

2روزیست که لانه خالی مانده

نه صدای پروازی می آید و نه جوجه هایی!!

هیچ اثری از جنایت هم دیده نمیشود!!!

شاید گربه جوجه ها را خورده آنهم خیلی تمیز!!!

طوری که تنها چند سیخ از لانه به پایین سقوط کرده

یا اینکه پدر و مادر بچه ها را با خود برده اند!!! اصلا چنین چیزی ممکن است؟؟

/ 0 نظر / 15 بازدید