آزرده دل

یک طوری دلم گرفته است که انگار دنیا بر سرم آوار شده

حس رخوت تمام وجودم را از آن خود کرده

من دیگر همانی که بودم نیستم

نمیدانم چه چیز باعث شده روحم اینهمه آزرده شود

چه چیزهایی...

روزی بی شک پشیمان خواهم شد...

از اینکه تمام وقتم را برای کار گذاشتم

از آنچه انجام میدهم ناگزیرم

و همچنان که ناگزیرم اکراه دارم

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهرسا

سلام سپیده جون چی شدی خسته ای یه کم استراحت کن،ولی خیلی خوبه که با انرژی و فعالی و انگیزه داری و بالاخره زندگی و روزگارمون گاهی شبیه تابع سینوسی بالا پایین و نوسان داره و آزمون قوی شدنه. ازته دل آرزو میکنم گزندی خاطرتو مکدر نکنه و دلت سرشار از شادیهای مدام باشه[قلب][گل]