سفر سبز

شاید امشب مسافر من هم از راه برسد

شاید پس از سالها دوری می آید که مرا هم با خود ببرد

به استقبالش میروم

اگر او دستم را نگیرد من دستانم را به سویش دراز میکنم

اگر بداند چقــــــــــــــــــدر منتظرش بودم...

بی شک انتظارم را پایان میدهد

 کوله بارم را کجا بگذارم

این سفر بار و بنه نمیخواهد..

/ 3 نظر / 10 بازدید
رومیسا

مسافرت کیه؟ چرا عنوان پستت روسفرسبز گذاشتی؟

مهرسا

خدای را که چو یاران نیمه راه مرو *** تو نور دیده مایی به هر نگاه مرو چو یاران نیمه راه مرو[لبخند]

رومیسا

ایول داری بابا نویسنده هم که هستی هزارماشالا[ماچ][ماچ]